Het Kerspel
staat borg voor zorg!

Thema "gezond en fit in groep 1/2b"

07-02-2022
Beste ouders,
Hier weer een kleine update van het reilen en zeilen in groep 1/2b. We zijn nog steeds bezig met ons thema"gezond en fit in 2022". Deze draaien wij in elk geval tot de voorjaarsvakantie. Als subthema hebben we nu de "huisarts". Eerst noemden we het de dokter maar we kwamen erachter dat dokters in een ziekenhuis werken. We vergissen ons hier nog regelmatig in maar we verbeteren elkaar elke keer heel goed. We gaan dus niet naar de dokterspraktijk maar naar de huisartspraktijk. Het spel is al goed op gang gekomen. We hebben geleerd dat als je iets mankeert je hiervoor de huisarts assistent belt. Zij plant met jou de afspraak in. Ze kijkt dan goed in haar agenda welke tijd en dag hiervoor nog over is. Zo ontwikkelen we het tijdsbesef en koppelen we tijd aan cijfersymbool. Vervolgens mag de patiënt vlak voor de afgesproken tijd in de wachtkamer zitten om een tijdschrift/boek te lezen. Als de klok in onze wachtkamer de goede tijd aangeeft(taak van de assistent) dan wordt de patiënt naar binnen geroepen. De huisarts moet eerst vragen wat er aan de hand is, daarna doet hij onderzoek op de onderzoekstafel, schrijft het in de computer en schrijft een recept of een verwijsbrief voor naar het ziekenhuis. Als je een recept hebt gekregen, ga je met je briefje naar de apotheek om het juiste aantal pillen of het goede drankje te halen. Hij/zij geeft jou advies over hoe vaak dit in te nemen en wanneer. D.m.v dit spel worden al onze doelen geborgd: er zit rekenen/taal/sociale  omgang en motoriek in. Spelenderwijs leren wij!
Op het gebied van taal: Dit thema hebben we al de letter l  van lichaam geleerd. Zoals u in het fotoboek kunt zien hebben een aantal kinderen iets meegenomen voor in de letterkast. Helaas was de letterkast deze keer niet helemaal gevuld maar dat lukt vast met onze volgende letter. Deze letter komt volgende week aan bod. Welke dat is, dat is altijd een verrassing aangezien we dit altijd op een ludieke manier gaan onthullen of laten raden. Kwetter(onze vogelhandpop) komt dan altijd in de kring en verzint elke keer een grappige manier om de letter te onthullen. Soms gaat hij op hoofden van kinderen zitten die deze letter in hun naam hebben, soms laat hij ons in de vorm van die letter staan, soms heeft hij spullen in een spullendoos gestopt enz. Op deze manier kunnen we het altijd wel raden. Denkt u eraan de letter klankzuiver uit te spreken? Dus voor de letter l is het niet el, maar llllll, voor de letter b is het niet beeee maar bu. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het leesproces de goede kant uit gaat. Ook schrijven wij kleine letters en geen hoofdletters, het zogeheten blokschrift. Bij de letter hebben wij ook altijd een klankgebaar. Dit zorgt er o.a voor dat de kinderen de letter beter kunnen onthouden.
Dit thema breiden wij onze woordenschat ook behoorlijk uit. Zo leren wij hele moeilijke woorden zoals vingerkootjes, schedel, oogkas, maar ook de wat minder moeilijkere woorden zoals arm/been voor de kinderen die net op school zitten of Nederlands leren als tweede taal. Natuurlijk hebben wij in de moeilijkheidsgraad ook een middenweg. Ieder pikt op wat hij/zij aankan. D.m.v praatplaten over de huisarts oefenen we ons auditief geheugen. Welk woord zeg ik als eerst/laatst/midden? We verzinnen ook ons eigen verhalen bij praatplaten of stellen goede vragen hierover aan elkaar. Wat zijn eigenlijk goede vragen? Op gesloten vragen kan je alleen ja of nee beantwoorden maar open vragen nodigt uit tot een verhaal..
Op het gebeid van rekenen zijn we veel bezig met de juiste cijfervolgorde. De pillen in de potjes moeten steeds goed neergezet worden van weinig naar veel. En van de 1-10 enz. Ook moeten er de juiste hoeveelheden in de potjes zitten en worden uitgedeeld aan de patiënten. Verder spelen we veel uit hoe laat we een afspraak hadden bij de dokter. Was dit 5 uur dan lopen we het cijfer 5 en mogen de kinderen raden hoe laat dit was. Ook leren we schatten. Er liggen allerlei huisartsspullen op tafel. Hoeveel denk je dat er afgepakt worden door een kind die nu even op de gang staat? Dit mogen ze van tevoren aangeven met een cijfer. Waren het er meer/minder/evenveel als dat jij had aangegeven?
Algemene ontwikkeling: Van tevoren hebben we met dit thema met de oudste kinderen opgeschreven wat we wilden leren(zie fotoboek). Wij pakken hier steeds op terug en zorgen ervoor dat deze vragen gaandeweg het thema aan de orde komen. Zo hebben we al geleerd wat je voelt als je een drankje drinkt en of een drankje vies of lekker is. Ook hebben we geleerd dat een huisarts niet kan zien of iets gebroken is maar dat je hiervoor doorverwezen wordt naar het ziekenhuis. Daar maken ze een röntgenfoto. Hier hebben we samen ook al naar gekeken en ontdekten we samen hoe je een breuk kunt zien. We weten ook wat er gebeurt als de huisarts even pauze heeft en er toch een patiënt aankomt. Dit zijn de vragen van de kinderen zelf. Natuurlijk hebben wij ook dingen geleerd die wij als leerkracht belangrijk vinden.
Sociaal emotioneel: deze week gaan we aan de slag met het thema "zelfvertrouwen". Dit heeft indirect ook met gezond en fit te maken. Hoe fijn is het als je lekker in je vel zit en zelfvertrouwen hebt? Wij geven de kinderen handvaten hoe ze dit kunnen ontwikkelen en hoe ze dit kunnen ontwikkelen bij elkaar.

Een gezonde groet van Suzanne en Mieke